Kontrast A- A+
Baner nr 1
Baner nr 2
Baner nr 3
Baner nr 4
Baner nr 5
Baner nr 6
Baner nr 7

Oferta

 

OFERTA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LISÓWKACH:

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach świadczy usługi:

socjalno – bytowe, zapewniając miejsce zamieszkania, wyżywienie, utrzymanie czystości.

opiekuńcze w zakresie udzielania pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji oraz niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych

 

wspomagające, polegające na:

- umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
- podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu,
- umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
- zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu,
- stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,
- działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca domu, w miarę jego możliwości,
- zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,


 
W skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego wchodzą następujący specjaliści: psycholog, pielęgniarka, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuci, pracownicy socjalni. Po dokonaniu diagnozy ustalane są Indywidualne Plany Wsparcia.

Mieszkańcy mogą uczestniczyć w następujących zajęciach:
 

  • pracowni zajęć praktyczno – użytecznych 
  • pracowni stolarskiej
  • muzykoterapii z elementami relaksacji
  • terapii poprzez ruch
  • klubie gier 
  • kółku ogrodniczym
  • kółku filmowym

 

Atutem placówki jest nowoczesny blok rehabilitacyjny wyposażony w najwyższej klasy sprzęt rehabilitacyjny. Do dyspozycji mieszkańców są między innymi stanowiska do zabiegów leczniczych  z zakresu hydroterapii, krioterapii, kinezyterapii, terapii ultradźwiękami, laseroterapii, magnetoterapii i elektroterapii.

Nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów społecznych pomagają pomieszczenia ogólnodostępne, m. in. sala wielofunkcyjna, sala gimnastyczna, biblioteka, taras widokowy oraz tereny parkowe z oczkiem wodnym i otaczającym lasem, które tworzą oazę ciszy i spokoju.
DPS w Lisówkach umożliwia kontakt z kapelanem oraz udział we Mszy Świętej i innych nabożeństwach odbywających się w kaplicy Domu.
Mieszkańcy mają możliwość skorzystania na terenie Domu z usług fryzjera oraz mogą zrobić zakupy w tutejszym sklepiku.

POPUP

Oferta dodatkowa

Oferta dodatkowa hotelowaOferta dodatkowa - rehabilitacja i rekreacja Oferta dodatkowa - konferencje i szkolenia

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca DPS w Lisówkach na rok 2023

Nowy koszt utrzymania mieszkańca:
  4.995,00 zł.

E1.PL - strony www