Kontrast A- A+
Baner nr 1
Baner nr 2
Baner nr 3
Baner nr 4
Baner nr 5
Baner nr 6
Baner nr 7

OPIEKA WYTCHNIENIOWA - EDYCJA 2023

Powiat Poznański od 1 kwietnia 2023 roku rozpocznie realizację usług opieki wytchnieniowej w formie wsparcia całodobowego w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa" – edycja 2023, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego - Fundusz Solidarnościowy.

 

Celem Programu jest:

·        wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę osobami
ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

·        czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź równoważnym, zamieszkującymi na terenie powiatu poznańskiego. Skorzystanie z pobytu osoby niepełnosprawnej przez okres 7 lub 14 dni pod całodobową opieką personelu domu pomocy społecznej jest bezpłatne.

 

Co musisz zrobić, aby przystąpić do Programu?

1.      Zapoznaj się z zasadami realizacji programu „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2023,

2.      Zapoznaj się z regulaminem programu „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2023,

3.      Wypełnij dokumenty przystąpienia do programu, które znajdziesz poniżej,

4.      Dołącz kopię orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź orzeczenie
o niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie równoważne do wymienionych) a w przypadku osób ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie przedstaw oryginał postanowienia o ustanowieniu opieki,

5.      Skontaktuj się z Realizatorem w celu ustalenia szczegółów przystąpienia do Programu,

 

Realizatorem programu „Opieka wytchnieniowa edycja 2023” na terenie powiatu poznańskiego jest:

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach

ul. Leśne Zacisze 2

62-070 Dopiewo

Osoba do kontaktu – Piotr Rejmak

Tel. 61 814 80 49

e-mail: opieka.wytchnieniowa@dpslisowki.pl

 

Załączniki:

1.      Zasady realizacji programu „Opieka wytchnieniowa - edycja 2023”:
http://bit.ly/3n0SCZh

 

2.      Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia do programu:
http://bit.ly/3ThCaAd

 

3.      Załącznik nr 2 - Regulamin świadczenia usług opieki wytchnieniowej:
http://bit.ly/3yJyQV2

 

4.      Załącznik nr 3 – Prawa i Obowiązki uczestnika programu:
http://bit.ly/3FsC7vu

 

5.      Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna RODO Ministra Rodziny i Polityki Społecznej:
http://bit.ly/3FuZaG5

 

6.      Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna RODO DPS w Lisówkach:
http://bit.ly/3JknjQY

 

7.      Załącznik nr 6 – karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM:
http://bit.ly/3n0SPMo

 

 

POPUP

Oferta dodatkowa

Oferta dodatkowa hotelowaOferta dodatkowa - rehabilitacja i rekreacja Oferta dodatkowa - konferencje i szkolenia

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca DPS w Lisówkach na rok 2023

Nowy koszt utrzymania mieszkańca:
  4.995,00 zł.

E1.PL - strony www