Postępowania otwarte

Przetarg nieograniczony – świadczenie usługi przygotowania i całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r., z wykorzystaniem wydzierżawionej przez Wykonawcę od Zamawiającego wyposażonej kuchni, znajdującej się w budynku na terenie tut. Domu Pomocy Społecznej.