Previous slide
Next slide

O nas

Misja

Podstawowym zadaniem DPS w Lisówkach jest zapewnienie jego mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i społecznych w atmosferze serdeczności, troski z poszanowaniem prawa i godności osobistej, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami życia społecznego. Mieszkańcy DPS w Lisówkach tworzą wspólnotę, w której obowiązuje wzajemny szacunek i troska o wspólne sprawy. Każdy mieszkaniec ma prawo do zachowania swojej intymności oraz własnego stylu życia nie naruszając praw innych mieszkańców.

Skip to content