Previous slide
Next slide

Pracownicy

Kadra Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach

Dyrektor Robert Leszczak

Zastępca Dyrektora Ewa Błaszczak

Główna Księgowa Anna Mucha

Samodzielny referent ds. pracowniczych, obsługi sekretariatu Anna Tworzowska

Starszy referent do spraw gospodarczych Magdalena Łuczyk – Jarysz

Kierownik działu socjalno – terapeutycznego Piotr Rejmak

Pracownik socjalny Ewelina Maćkowiak

Pracownik socjalny Kamila Pyrzyk

Psycholog Jagoda Bartos

Terapeutka zajęciowa Dominika Kuczmańska

Kapelan ks. Robert Łopatka

Skip to content