Biuletyn Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach

Przyjmowanie interesantów

Dyrektor: Poniedziałek od godz. 14.00 do godz. 16.00

Z-ca Dyrektora: od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

Sekretariat: od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

Pracownicy socjalni: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 17.00

Kasa DPS czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00

Ostatnio dodane: