Biuletyn Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach

Specyfikacja DPS w Lisówkach

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach jest domem stałego pobytu, dysponuje 100 miejscami, przeznaczonymi dla osób w podeszłym wieku – kobiet i

mężczyzn.

Dom zapewnia pokoje dwuosobowe i jednoosbowe z łazienkami. Osoby kierowane są na podstawie decyzji administracyjnej uprawnionego organu.

Osoba kierowana do DPS w Lisówkach – mieszkaniec lub rodzina zobowiązani są do ponoszenia odpłatności za pobyt.

Odpłatność ustalona jest przez właściwy organ kierujący w drodze decyzji administracyjnej. Dom świadczy usługi:

  • w zakresie potrzeb bytowych,
  • opiekuńcze,
  • wspomagające

Ostatnio dodane: